نرم افزار آزمایشگاه پاتوبیولوژی

نرم‌افزار جامع دیتابیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

ویژگی‌های دیتابیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی :

  • اتصال به انواع دوربین
  • اتصال به میکروسکوپ‌های دوربین دار
  • گزارشگیری انتخابی
  • پشتیبانگیری خودکار
  • تشکیل پرونده و بررسی سوابق
  • ویرایش تصاویر و افزودن آیتم
  • اتصال به دیتاپروژکتور
  • تهیه اتوماتیک اسلاید